top of page

Nohona

He manaʻo, he aloha no kahi hoa luhi i ke ʻāʻumeʻume. He puʻuhonua aumiki kēia e mānalo ai ka ʻawaʻawa o ka nohona. He mau manaʻo aʻoaʻo, ʻōkuhi, a kiʻina hana paha ma nā ʻano kumuhana like ʻole o ka nohona i mea e kākoʻo ai i kānaka a e walea ai nō paha kānaka ma kona ola.

bottom of page