top of page

E hoʻokō pahuhopu kākou!

Inā ʻoe e heluhelu ana i kēia, maliʻa paha, ua hoʻāʻo mua ʻoe e hoʻopaʻa a hoʻokō i mau pahuhopu lawena a huahana paha...ʻo ka hoʻokō pāhana, ʻo ka hoʻēmi kino, a ʻo ka hoʻoikaika mākau ʻike nō hoʻi. ʻAʻole kēia ʻo kekahi palapala nona nā pane a pau e lawa ai kāu ʻapu hoʻokō pahuhopu. Eia naʻe, he mau manaʻo aʻoaʻo kēia e kōkua ai iā ʻoe ma ke kualena hou ʻana i kou noʻonoʻo e hoʻomaka (a hoʻomaka hou ai paha) ʻoe ma ka hehi kiʻina ʻana ma ke ala o kāu mau pahuhopu.


ʻAkahi - E palapala MA KE KIKOʻĪ i ka pahuhopu āu e makemake ana e hoʻokō.

He mea nui ka hiki ke wae ma ke kikoʻī i kā kākou mau pahuhopu. He mea ka pahuhopu e hoʻokele iā kākou me kā kākou mau hana. Ke ʻike maopopo leʻa kākou i kā kākou e makemake ana e hoʻokō, e maʻalahi mai ana ka hana, ʻoiai, e ʻike ana kākou i ke kumu o ia mau hana, a me ka hopena e wānana ʻia nei.


He mea nui ka palapala ʻana i kā kākou mau pahuhopu i mea e hoʻomaopopo mau ai iā kākou i ka pahu hope a kākou e hoʻāʻo ana e hōʻea aku. He manaʻo wale nō ka manaʻo a i kona hoʻopuka ʻia ʻana. He mea ka palapala e hoʻohua ai i nā manaʻo i paʻa ma kekahi ʻano kino ʻoiaʻiʻo. ʻO ka palapala pahuhopu ke kiʻina mua o ka hōʻea ʻana i ka pahukū.


Mai poina i ka palapala ma ke kikoʻī loa i hiki. I laʻana, inā ʻo ka hoʻoulu meakanu ka pahuhopu laulā, e hoʻokikoʻī paha i ia pahuhopu me ka ʻōlelo, e kanu a hoʻoulu ʻia he 5 meakanu ʻokoʻa i loko o ka 1 mahina, e ʻike ʻia ai kekahi hopena kikoʻī e hoʻoikaika ai ke kanaka i kāna hana ma luna o ia pahu hope. Ma ka hoʻokikoʻī ʻana i ka pahuhopu e hiki pū ai iā kākou ke helu papa i nā kiʻina kikoʻī e kākoʻo ana i ia pahuhopu. E noʻonoʻo i kāu pahuhopu. He aha kou makemake ma ke kikoʻī loa i hiki ke hoʻomoeā ʻia? E palapala pēlā.


ʻAlua - E pane i kēia nīnau: No ke aha? E palapala i nā kumu a pau āu e makemake ana e hōʻea i kēia pahuhopu kikoʻī. I mea aha ka pahuhopu inā ʻaʻohe kumu waiwai e ʻimi ʻia nei ia pahuhopu?

He mea ka pahuhopu e kō ai ka makemake. No laila, ma ka pane ʻana i ka nīnau e paʻa ai ka ʻiʻini e hoʻomaopopo ai iā kākou i ke kumu o ka hoʻomau a hoʻoholomua ʻana i kā kākou mau hana i kēlā lā, kēia lā.


Ke helu papa kākou i nā kumu a me nā ʻiʻini a pau e makemake ʻia nei kēia mau pahuhopu, hiki iā kākou ke hoʻopili i ia mau mea me ka pahuhopu e ʻimi ʻia nei. He mea kēia e hōʻoia ai iā kākou ma nā wā e luhi ai, e moloā ai, e palaka ai paha ko kākou naʻau i ka hoʻokō i nā kiʻina hana e hōʻea ai i kā kākou mau pahuhopu.


E palapala i ia mau kumu ma lalo pono o ka pahuhopu nui. He kōkua pū nō paha ke helu ʻia nā kumu a pau ma ke kikoʻī. He aha kekahi mau kumu kikoʻī e ʻimi ʻia nei ia pahuhopu? No ke aha i koʻikoʻi ai ka hoʻokō ʻana i kēia pahuhopu? Pehea e pā ai ka hopena o ia pahuhopu i ia mau “kumu”? Mai poina i kēia. Inā ʻaʻohe kumu nui, ʻaʻohe kumu e hoʻokō ai i ka pahuhopu.ʻAkolu - E helu papa i nā ālaina a pau e ālai ana iā ʻoe ma kēia ʻimi pahu hope ʻana.

Ke ʻike ʻia nā ālaina, hiki iā kākou ke ʻimi i nā ala e ʻalo ʻia ai ia mau ālaina. I ka hapa nui o ka manawa, ʻo kākou nā ālaina nui o ko kākou mau ola. Na kākou e hoʻokū i ka hana. No kākou ia pilikia.


A, no laila, na kākou e hoʻoponopono koke i kēia ma ka hoʻomāhele a hoʻokuleana ʻana i wā e kō ai ka hana.


E noʻonoʻo pū i kou mau palena ponoʻī iho nou. Inā he kanaka ʻeleu ʻoe ma ke ala ʻana i ke kakahiaka, maliʻa paha, ʻo ke kakahiaka kahi wā maikaʻi e hoʻokō ai i nā kiʻina hana o kāu pahuhopu. Inā ʻike ʻoe e luhi ana ʻoe ma hope o ka hana a kula paha, maikaʻi ke hoʻokō ʻoe i nā kiʻina hana ma mua o ke kula a hana paha. Inā naʻe ʻaʻole ʻoe hopohopo i ka luhi ma hope o ke kula a hana, e hoʻāʻo e hoʻokō i nā kiʻina hana ma hope o kou mau kuleana ʻē aʻe. ʻO ka mea nui, ʻike ʻoe i kou mau palena, a āhea e kūpono ai ka ʻāwili ʻana i kekahi kiʻina hana hou i loko o nā hana ʻē aʻe a pau āu e hoʻokō ana i kēlā lā, kēia lā.ʻAhā - E hōʻoia hou inā he pahuhopu koʻikoʻi kēia nāu I KĒIA MANAWA.

Inā mau kou heluhelu ʻana a ua komo ka haʻalulu i loko ou, he maikaʻi nō paha ke noʻonoʻo ʻia kēia.

E noʻonoʻo i nā hana a pau o kou ola. He aha kou mau kuleana i kēia manawa? He kula, he hana, he kuke, he mālama kanaka, he hānai meakanu paha? E helu papa i ia mau mea a pau. He mau keiki, moʻopuna, a hānaiahuhu paha kāu? He aha nā mea lāliʻi o ia mau kuleana a āhea e kō ai ia mau kuleana ma nā kiʻina hana o ka lā? He aha kekahi mau hana maʻa mau āu e hana ai i nā lā a pau? Nui nā hana a kākou e ʻauamo ana i kēlā lā, kēia lā. Ma ka wae ʻana i kēia mau mea kākou e ʻike ai i nā māhele e kaʻawale ai kākou no ka hoʻokō ʻana i kā kākou mau pahuhopu. Eia hou, maliʻa paha, e hiki ana nō paha iā kākou ke hoʻokō i nā pahuhopu iā kākou e ʻauamo ana i kekahi pahuhopu - inā he pili ko ia pahuhopu i nā kuleana i paʻa mua iā kākou. ʻO ka mea nui, ʻo ia ka hoʻomaka ʻana e kālailai a wae i nā māhele e kō ai ka hana.


Ua hiki iā kākou ke hana i nā mea like ʻole! ʻAʻole naʻe hiki ke hana ʻia i ka wā hoʻokahi. Pono kākou e kālailai a hōʻoia mau inā ʻo kēia ka wā e ʻimi ai i kekahi pahuhopu hou. ʻAʻohe pilikia inā ʻaʻole kēia ʻo ka wā e hoʻomaka ai i kāu pahuhopu. E makaʻala hoʻi i kou papa manawa a me kou mau palena.


Mai hoʻohuikau i ia manaʻo o luna me ka hoʻāʻo maoli ʻana. Inā he wā kou a inā mau ka ikehu a ahonui e hoʻāʻo ai i kekahi mea hou, e hoʻāʻo nō! Ma ʻaneʻi kākou e ālai ai iā kākou iho. E hoʻomaopopo hoʻi i ka ʻōlelo a nā kūpuna...mai makaʻu i ka hana, makaʻu i ka moloā.


ʻAlima - E hoʻomākaukau. E ʻohiʻohi i nā pono. He aha nā lako e pono ai ka hoʻokō ʻana i kāu pahuhopu? Pehea e loaʻa ai? Hiki paha ke hoʻolimalima a i ʻole e aho ke kūʻai ʻana? Ua pono nā lako a pau i ka hoʻomaka ʻana, a i ʻole, ua hiki paha ke hoʻomanawanui a hōʻea aku ʻoe i kekahi kiʻina ma hope mai o ka hoʻomaka ʻana?E noʻonoʻo no nā mea e kōkua ai iā ʻoe. Mai hilinaʻi pau loa naʻe ma luna o ka loaʻa o nā lako a pau. He mea nā lako e kākoʻo ai iā kākou. ʻAʻole e kō ana ka pahuhopu i ka lako. E kō ana ka pahuhopu i ke kanaka nāna e hoʻohana ana i ka lako.


E hoʻolālā papa manawa. E palapala i nā hola e kō ai kēia pahuhopu. E noʻonoʻo i ka ʻoiaʻiʻo o ia wā me ka hiki maoli ke hoʻokaʻawale i ia wā no ka hoʻokō pahuhopu ʻana. E hana mālie ʻoe ma ka hoʻomaka ʻana. E like me nā mea hou a pau, e hoʻomaka ma nā pokepoke a e holomua aʻe i ka ʻauamo ʻana i nā māhele nui. E hoʻomaopopo pū i nā ʻano hana a lānui paha e hoʻokakekake ʻia me kou papa manawa. E ʻoʻoleʻa ʻoe a mai ʻae i ka moloā e hoʻopaneʻe i kou papa manawa. E hoʻohiki aku iā ʻoe iho a e hōʻea no nā hola i hoʻokaʻawale ʻia no kēia hana. Ma hope o kekahi wā, inā ʻike ʻoe i ka hiki ʻole iā ʻoe ke hōʻea maoli a hoʻokō i nā hana i hoʻolālā ʻia, e kakekake i kou papa manawa. Nāu e ʻike leʻa i kou papa manawa me nā hola kaʻawale e hoʻokō ai i kāu pahuhopu. ʻO kēia KĀU pahuhopu. Nāu e koho i ka papa manawa. Nāu pū nō e hōʻea a hoʻokō.


E hoʻokaʻaʻike me kou a kāu ʻohana paha. ʻO ka ʻohana me nā hoaaloha ko kākou mau kākoʻo nui loa o ke ola. Na lākou e hoʻomaopopo a makaʻala hoʻi i kā kākou hana. I ka hapa nui o ka manawa, ke kaʻanalike kākou i nā pahuhopu me ia mau kānaka, e makemake ana lākou e kākoʻo. He leo paipai, he leo hōʻoia, he leo nuku paha ia… ʻo ka mea nui, he kākoʻo ia i kāu pahuhopu. Mai hilahila i ke kaʻanalike me lākou. Maliʻa paha, he pahuhopu like kā lākou a ua hiki iā ʻolua/ʻoukou ke paipai a makaʻala kekahi i kekahi. Eia hou, ke kaʻanalike ʻoe i nā pahuhopu, e akāka ana kou manaʻo iā lākou. ʻO ia hoʻi, inā paʻahana ʻoe ma ka ʻauamo kuleana no kāu pahuhopu, e kākoʻo ana nō paha lākou iā ʻoe inā ʻaʻole hiki iā ʻoe ke hōʻea i kekahi hui ʻana o ka ʻohana/nā hoa.


E hoʻomākaukau i ka noʻonoʻo me ke kino. Ma ʻaneʻi kākou e ālai hou ai iā kākou iho. ʻO kēia ka hoʻomaka ʻana o kou ʻimi pahuhopu ʻana. E noʻonoʻo no nā ʻano mōlia e kō ai kēia hana. E hoʻomākaukau i kou noʻonoʻo, kou kuanaʻike paha ma o ka noiʻi ʻana i nā keʻehina, a me nā hopena i ʻike mua ʻia e nā kānaka ʻē aʻe. E hoʻomākaukau pū i kou kino. Inā he hana kaumaha, e hōʻoia i ka hiki ke hoʻokuʻu a hoʻomālō ma hope o nā hana. E loaʻa ana nō nā ʻāʻumeʻume; e hoʻomākaukau iā ʻoe iho no ia mau hopena.


E hoʻomaopopo i ka pahuhopu me nā kumu e ʻimi ʻia nei ia pahuhopu. I kekahi manawa, ʻaʻole hoʻomaka ka poʻe i nā pahuhopu ma muli o ka poina ʻana i ka mea kikoʻī e ʻimi ʻia ana, me nā kumu a pau e ʻimi ʻia ai ia pahuhopu. E hoʻokau i ka pahuhopu me nā kumu e pili pū ana ma ka paia. E waiho ma ke aniani kū, kahi e hoʻomākaukau ai ʻoe iā ʻoe iho i kēlā lā, kēia lā. E heluhelu waha ʻoe i ka pahuhopu me nā kumu. Mai poina, ʻaʻole kēia he puhi makani wale nō; e ʻaʻa hoʻi i ka hana e hua mai ai ka loaʻa.


ʻAono - E hoʻomaka. E hoʻāʻo. Hoʻāʻo hou. Kālailai. Lomilomi. Kualena hou. Hoʻāʻo hou.

E hoʻomaka! Mai kānalua. Mai hilahila. Mai ʻae hoʻi i ka hopohopo a makaʻu e lanakila ma luna ou.

E hoʻohiki iā ʻoe iho e hoʻāʻo...a e hoʻāʻo hou! Inā hala paha kekahi lā iā ʻoe, e hoʻāʻo hou. Inā hāʻule ʻoe ma kekahi hana, e hoʻāʻo hou. Inā ʻaʻole hua maikaʻi kekahi hana, e kālailai a hoʻāʻo hou. Inā ʻeha kou kino a noʻonoʻo paha, e hoʻāʻo hou.


Ma ʻaneʻi nō kākou e ālai ai iā kākou iho. I kekahi manawa, ma muli o ke ʻoʻoleʻa loa, manaʻo kākou inā ʻaʻole hahai pololei ʻia nā kiʻina hana e kō ai ka pahuhopu, ua piholo kākou a pau ma laila. Mai ʻae i ia kuhihewa e lanakila ma luna ou. E kālailai i ke kumu o ka hemahema a e hoʻoponopono. E lomilomi i ka mea e pono e lomilomi ʻia, a e hoʻāʻo hou. A ma ka holo ʻana o ia hoʻāʻo ʻana, e hoʻomaopopo hou iā ʻoe iho i ka pahuhopu e ʻimi ʻia nei, me nā kumu o kou ʻimi ʻana.


Inā loli ka manaʻo..inā paha ʻokoʻa ka pahuhopu ma ka holo ʻana o ka manawa, e kualena hou. E wae i ka maikaʻi a waiho i ka hemahema ma ka ʻaoʻao a hoʻomau. E kia aku ma luna o ka pahuhopu hou, a e hoʻāʻo hou.


ʻO ia ihola...


Eia ke waiho nei he mau palapala kākoʻo manuahi me nā manaʻo hoʻomaopopo iā ʻoe e hoʻohua ana i kāu mau pahuhopu lawena a hana nō hoʻi.

PuuluPahuhopu
.pdf
Download PDF • 2.99MB

- na aumiki


75 views
bottom of page