top of page

He Manaʻo Aʻoaʻo

No ka ʻau ʻana ma waena o nā pilina a lawena pāʻoihana hou.

He koa ʻōlelo Hawaiʻi au. ʻAkahi au a komo i ka hana ma kekahi pāʻoihana e ʻauamo ʻia nei nā hana maikaʻi no ke kaiaulu ma ka ʻōlelo Pelekānia. ʻO ka hoʻoulu a hoʻokolohua papahana ʻōlelo Hawaiʻi naʻe ke kumu o koʻu hai ʻia ʻana ma nei pāʻoihana. He ʻaʻa koʻu manaʻo i ka hana me ka ʻoluʻolu i ka hoʻokolohua ke pono.

Ke ʻike nei naʻe au i ka ʻoluʻolu ʻole o nā hoa limahana i ka nui loli - ke komo ʻana o ka ʻōlelo Hawaiʻi ma nā hua hana a me ka pono e hoʻokolohua ʻoiai kākou e neʻe nei i ō kēia wā maʻi ahulau - a ke ʻike ahuwale ʻia nei ko lākou palaka a ukiuki nō paha i ia hana. Pā ana koʻu naʻau i kēia ʻano, ʻoiai, ʻakahi au a komo i kēia ʻohana nei.


No laila, pehea au e hana pū ai me ia ʻano kanaka i ʻoluʻolu ai lākou i ke komo a me ka hoʻokō maoli ʻana i ka hana? He lohe ko ʻoneʻi, he pane ko ʻonā?


E ka hoa o ke kānoa hoʻokahi, he pane ko ʻoneʻi...


ʻAkahi. Nāu, a nāu hoʻokahi nō e ʻike i kou mau palena. A na kēlā me kēia kanaka e ʻike a hoʻoholo pū i kona palena ponoʻī iho nō. He mea mau ke ʻāʻumeʻume me ka paio manaʻo ʻana ke loli kekahi mea ma ka hana, a ʻike ʻia kēia ma nā pāʻoihana like ʻole - keu hoʻi ma ka makahiki 2020 i koi ʻia ai nā pāʻoihana e hoʻololi i ke ʻano o kā lākou hana e mau ai ka pāʻoihana. Eia nō naʻe, mai manaʻo, ʻo ia lawena kekahi hana maʻa mau e ʻae wale ʻia aku. Inā ʻoluʻolu ʻoe i nā loli, e hoʻomau ʻoe. Inā ʻaʻole ʻoluʻolu ʻo haʻi i ka loli, e hoʻomau ʻoe. Ma waho o ka walaʻau pololei ʻana me ka luna, ʻaʻohe ala maʻemaʻe e hōʻalo ʻia ai ia loli a me ia ʻano lawena kanaka.ʻAlua. He mea nui ka hoʻokaʻaʻike. ʻAʻole kamaʻāina ka poʻe iā ʻoe, no laila, ʻaʻole hiki iā lākou ke kuhi pono i kou mau manaʻo me ke kumu o kāu hana. He makehewa kou kuhi wale ʻana aku i ke kumu o kā lākou hana e lawelawe nei kekahi. He mea nui ka hoʻokaʻaʻike i kēia wā e akāka ai kou mau manaʻo a me ke kumu o kāu hana. Ma ia hoʻokaʻaʻike ʻana e kaʻana pū ʻia ai paha nā manaʻo a me nā kuleana a nā hoa limahana e lawelawe nei - ʻo ia hoʻi ka mea e alakaʻi ana i ko lākou kuanaʻike a hana makakoho.
ʻAkolu. ʻO kēia nō paha ka wā hoʻokamaʻāina ma kou wahi hana. Ke hoʻomaka ʻoe i kekahi mea hou, e loaʻa ana nō kekahi wā “hoʻokamaʻāina.” E hoʻokamaʻāina iā ʻoe iho me ka poʻe, nā pilina, a me nā kuanaʻike ma ia pāʻoihana. Mai kuhi wale i kou manaʻo. E makaʻala i kāu hana. E makaʻala i nā manaʻo o nā hoa limahana. E hoʻomaopopo pū, ʻo kēia ka wā e hoʻokamaʻāina ai ka poʻe o ia wahi iā ʻoe. E hoʻāʻo, hoʻokamaʻāina, a hoʻoikaika no kekahi wā hou mai. E aʻo ʻoe mai kēia pōʻaiapili a hoʻomākaukau no kekahi wā aku.


ʻAhā. E kūpaʻa ma kou kahua ʻike Hawaiʻi. Mai kāohi i kou haʻaheo me kou ʻike, akā, e hana ʻoe i kāu hana me ka ʻike pū i kēia wā hoʻokamaʻāina. He ala hāiki kēia e waele kūpono ai me ka hoʻopaʻa pilina ʻana me ka poʻe o ka pāʻoihana. ʻOiai, ʻo kou ʻike ʻōlelo a kahua Hawaiʻi kekahi kumu nui nō paha o kou hai ʻia ʻana, na ia mea e alakaʻi i kāu hana. E haʻahaʻa kou kulana, e hoʻokō i nā kuleana, e kōkua aku ke hiki, a e kūpaʻa ma ke aloha ʻoiaʻiʻo a naʻauao o ka hana.


ʻAlima. Mai hele a poʻopaʻakikī i loko o kou kūpaʻa ʻana. Ke hiki, e ʻimi i nā wā e hiki ai ke kuʻikoli ma ka hana. Inā nou ke kuleana, e wae ʻoe i nā manaʻo kākoʻo maikaʻi a hoʻokaʻawale i ka maikaʻi ʻole. Pēlā pū ka ʻēkoʻa, ʻo ia hoʻi, inā no kekahi ke kuleana, e hōʻike i nā manaʻo kākoʻo a e ʻae i ia kanaka e wae i nā manaʻo i kūpono iā ia.


I manaʻo pani...ua noi ʻoe a ua hai ʻia ʻoe no kekahi kumu. E hoʻomaopopo i ka pahuhopu nui. Mai lilo loa kou naʻau ma nā mea nonenone o ka hana.


76 views
bottom of page